Galéria

gallery

OP a OS revízie elektrických sietí a zariadení

V rámci elektro revízií vykonávame Odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS)

  • OP a OS elektrického ručného náradia pripojeného pohyblivým prívodom, a to aj akumulátorové
  • OP a OS elektroinštalácií budov
  • OP a OS bleskozvodových a uzemňovacích sústav
  • OP a OS transformačných staníc do 35 kW (alebo kV)
  • OP a OS pracovných strojov pripojených pohyblivým prívodom a aj pevne pripojených
  • OP a OS intenzity osvetlenia

Taktiež vykonávame analýzu a meranie oteplenia spojov pomocou termokamery.

Uskutočňujeme meranie výkonu pri záťaži na jednotlivé fázy.

EL-MOTORY s.r.o., 966 02 Vyhne 930, Mobil.: +421 907 653 784, E-mail: elmotory@centrum.sk