Galéria

gallery

Servis elektromotorov a čerpadiel

V rámci servisu a opráv elektromotorov vykonávame opravy rôznych značiek, druhov a typov elektromotorov, čerpadiel a ďalších elektrických zariadení.

Poskytujeme opravy týchto druhov elektromotorov:

  • opravy NN asynchrónnych elektromotorov s kotvou nakrátko do 200kW všetkých výrobných značiek
  • opravy NN asynchrónnych elektromotorov s kotvou krúžkov do 200 kW všetkých výrobných značiek
  • opravy jednosmerných elektromotorov rôznych výrobných značiek
  • opravy servomotorov a motorov s permanentným magnetom
  • opravy žeriavových elektromotorov

Ďalej vykonávame opravy:

  • kalových, ponorných a obehových čerpadiel
  • el. zváračiek
  • elektromagnetov, cievok, bŕzd
  • elektromagnetických stolov
  • transformátorov

EL-MOTORY s.r.o., 966 02 Vyhne 930, Mobil.: +421 907 653 784, E-mail: elmotory@centrum.sk